Utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten

Markarbeten

Bred kompetens inom anläggning och markarbete.

Grundläggning

Vi utför de flesta förekommande typer av grundläggning.

Infrastruktur

Infrastrukturen byggs för framtiden och AFAB bistår med att projektera.

Nya exploateringar

Byggande i form av gatu- och ledningsarbeten, mark- och grundläggningsarbeten samt komplicerade betongarbeten

Infiltration

Vi har stor erfarenhet av alla typer av infiltration system

Ledningsnät

Vi arbetar med infrastrukturen under mark och har en heltäckande erfarenhet av alla typer av ledningsnät.