Aktuella projekt

 

 

Projektet avser en komplett finplaneringsentreprenad belägen på Mandolingatan i Västra Frölunda.
AFAB:s beställare är Byggnadsaktiebolaget Tornstaden.