Aktuella projekt

 

 

Byggherre Framtiden AB
Byggtid 181001-191201
Arbetet består av bergschakt i tätbebyggt område samt mark- och va arbeten för nytt parkeringshus.
Totalentreprenad