Aktuella projekt

 

 

Projektet avser nybyggnation av en 8000 m2 stor verkstad med tillhörande kontor, lager och personalutrymmen.
Projektet är beläget i Säve, byggherre är Renova Miljö AB och AFAB:s beställare är RA Bygg AB. AFAB:s åtaganden i detta projekt är en gedigen lednings, grundläggnings och finplaneringsentreprenad inom den 33000 m2 stora tomten.