Aktuella projekt

 

 

Byggherre Ale elförening
Byggtid 190301 - 200301
Arbetet består av mark, va och betong arbeten.
Totalentreprenad