Aktuella projekt

 

 

Projektet avser nybyggnation av ett flerbostadshus. Projektet är beläget i Västra Frölunda, byggherre är TB Gruppen och AFAB:s beställare är Tuve Bygg AB.
AFAB utför inom detta projekt en komplicerad bergschakt, lednings och finplaneringsarbeten.