Aktuella projekt

 

 

Byggherre Framtiden AB
Byggtid 180601- 200501
Arbetet består av bergschakt i tätbebyggt område samt mark- och va arbeten för 4st punkthus.
Totalentreprenad