Aktuella projekt

 

 

Byggherre LFF i Göteborg
Byggtid 180701-200501
Arbetet består av bergschakt i tätbebyggt område samt mark- och va arbeten för skola.
Totalentreprenad