Aktuella projekt

 

 

Projektet avser nybyggnation av kontor och verkstad samt ett nytt parkeringshus. Projektet är beläget på Campus Lundbyområdet, byggherre är Volvo Group Real Estate och AFAB:s beställare är Betonmast Sverige AB.
AFAB har i detta projekt ett helhetsåtagande där det ingår en komplicerad grundläggnings, lednings samt schaktentreprenad som avslutas men finplanering.