Om oss


Bokslutsrapport avseende verksamhetsår 2021/2022

Här kan du ladda ner bokslutsrapporten avseende verksamhetsår 2021/2022.

 

AFAB Anläggning AB grundades 1988 av två kompanjoner från Skanska. Idag ägs AFAB Anläggning AB av Johan Gynnerstedt.

Vi utför alla våra projekt med egen personal som har yrkeserfarenhet mellan 5–40 år.

Vi utför entreprenadarbeten till alla typer av kunder främst kommunala och privata byggbolag. AFAB:s kvalitetspolicy bygger på vetskapen att okomplicerade och välgenomtänkta samarbetsformer och rutiner, är det bästa sättet att tillskapa och vidmakthålla rätt kvalitet i en verksamhet.

Det är därför AFAB:s kvalitetspolicy att genom lyhördhet för våra kunders förväntningar skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.

Detta innebär att AFAB skall sträva efter att:

• I våra anbud erbjuda rätt kvalitet så att kostnaden för produktionen över hela dess livslängd blir så låg som möjligt för kunden.

• Stödja, rådge och informera, såväl beställare som underentreprenör och leverantör, för att säkerställa slutproduktens kvalitet.

• Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.

• Hålla utlovade färdigställande tider.

• Överlämna en slutprodukt som är komplett och felfri.

• Göra varje beställare och projekt till en referens.

 

 

 

Kontaktuppgifter personal