Välkommen till AFAB

På AFAB Anläggning AB utför vi alla typer av mark- och anläggningsentreprenader och har verkat inom branschen i över 30 år.

AFAB:s styrka är att vi förenar det lite mindre företagets flexibilitet och personlighet med det större företagets erfarenhet och kunskap.
Vår egen personal har tidigare erfarenheter från mindre till stora tekniskt komplicerade projekt.

Vi kommer gärna in tidigt i projekten tillsammans med vår kund för att kunna bidra med vår kunskap och säkerhetstänk vilket skapar mervärde.

Vi vill arbeta hållbart. Vi strävar alltid efter att arbeta för en så liten miljöpåverkan som möjligt, bland annat genom att minska våra transporter till och från arbetsplatserna och en effektiv återvinning av material.

För oss är det självklart att stå bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling

Läs mer om oss i vår Interaktiva broschyr!


Image-2

Kontakta oss

AFAB Anläggnings AB

Vi utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten

Markarbeten

Bred kompetens inom anläggning och markarbete.

Grundläggning

Vi utför de flesta förekommande typer av grundläggning.

Infrastruktur

Infrastrukturen byggs för framtiden och AFAB bistår med att projektera.

Nya exploateringar

Byggande i form av gatu- och ledningsarbeten, mark- och grundläggningsarbeten samt komplicerade betongarbeten

Vatten- och avloppsledningar

Vår personal har stor erfarenhet av att bygga kompletta ledningsnät inklusive pumpstationer, olje- och fettavskiljare. 

Projektering

Vi utför projektering av alla typer av markentreprenader enligt gällande krav.

Några av våra aktuella projekt