Välkommen till AFAB

Vi på AFAB Anläggning AB utför vi allt inom mark och anläggningsarbeten från orörd mark i exploateringsområden till färdiga markentreprenader.

Med över 30 års erfarenhet i branschen kan vi garantera att vi alltid ger bästa finish på våra utförda arbeten.

Vi arbetar med många olika företag samt utför arbeten i både den privata och den offentliga sektorn.

Image-2

Kontakta oss

AFAB Anläggnings AB

Vi utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten

Markarbeten

Bred kompetens inom anläggning och markarbete.

Grundläggning

Vi utför de flesta förekommande typer av grundläggning.

Infrastruktur

Infrastrukturen byggs för framtiden och AFAB bistår med att projektera.

Nya exploateringar

Byggande i form av gatu- och ledningsarbeten, mark- och grundläggningsarbeten samt komplicerade betongarbeten

Vatten- och avloppsledningar

Vår personal har stor erfarenhet av att bygga kompletta ledningsnät inklusive pumpstationer, olje- och fettavskiljare. 

Projektering

Vi utför projektering av alla typer av markentreprenader enligt gällande krav.

Några av våra aktuella projekt